Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

Logopedas

geguze-kalbos-menuo

PRAVĖRUS LOGOPEDO KABINETO DURIS

 

Kas yra logopedas?

Logopedas – darželyje dirbantis specialistas, padedantis vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
Dažnai klaidingai manoma, kad logopedas reikalingas tik tiems, kurie blogai taria vieną ar kitą garsą.
Tačiau logopedas padeda ir tiems, kurių pati kalba neatitinka amžiaus normų
(skurdus žodynas, nerišlūs sakinai ir kt.).

Kaip atliekamas kalbos vertinimas?

Logopedas atlieka kalbos tyrimą, kurio metu išsiaiškina, kokių garsų netaria vaikas, įvertina vaiko žodyną,
gramatinę kalbos sandarą, rišlaus paasakojimo įgūdžius, artikuliacinį aparatą, foneminės klausos išlavėjimą.

Jei logopedas nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimą:

– informuoja ir konsultuoja auklėtoją dėl vaiko ugdymo kasdieninėje veikloje;

– informuoja ir konsultuoja tėvus dėl vaiko ugdymo namuose, teikia rekomendacijas;

– veda pogrupines ar individualias kalbos ugdymo pratybas, projektinę veiklą grupėse.

Kas daroma logopedinių pratybų metu?

Pratybų metu esant fonetiniams, fonologiniams sutrikimams lavinama foneminė klausa; sudaromi garsinės
analizės bei sintezės įgūdžiai; ruošiamas artikuliacinis aparatas garsams tarti; mokoma garsų tarimo ir jų
įtvirtinimo kalboje; garsų diferencijavimo.
Esant kalbos neišsivystymui, sulėtėjusiai kalbos raidai: bendrosios ir smulkiosios motorikos lavinimas;
klausos, dėmesio, foneminės klausos lavinimas, garsinės analizės ir sintezės mokymas;
bendravimo skatinimas (žaidžiant ir kt. veikloje); pažintinių procesų
(mąstymo, dėmesio, atminties, orientacijos erdvėje ir kt.) lavinimas;
artikuliacinio aparato ruošimas garsams tarti; garsų tarimo mokymas ir įtvirtinimas kalboje,
garsų diferencijavimas; žodyno tikslinimas ir turtinimas; gramatiškai taisyklingos kalbos ugdymas.

Kas labai svarbu?

Labai svarbu tėvams suvokti, kad jie yra pagrindiniai pagalbininkai savo vaikui. Užsiėmimus vaikas
lanko 2 kartus per savaitę, iki 25min. trunkiančiose pratybose. Tai yra tikrai mažai kokybiškam ir
efektyviam kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimui, todėl dažnai tikslo siekimas užtrunka. Tėvai namuose
turėtų pakartoti pratybų metu atliktas užduotis, sekti ir taisyti vaiko tarimo klaidas, nuolat domėtis, kaip jie gali
padėti savo vaikui ir kasdien skirti tam bent truputėlį laiko.
Žinoma, labai svarbus ir paties vaiko noras bei motyvacija. Todėl būtina mokymąsi pateikti kaip žaidybinę,
vaikui smagią veiklą.
Išmokti tarti naują garsą – nelengva užduotis, todėl nenusiminkite, jei nepasisekė taip greitai, kaip jūs norėjote.
Būkite kantrūs ir nuoseklūs.

Vaiko kalbos raida

Vaiko kalbos skatinimas namuose/grupėje

Lankstinukai

Galerija

Autizmas

artikuliacine-manksta-2020

garso-s-mokymas-1 (S)

garso-s-mokymas-1(Š)

garso-r-mokymas-1(R)

viktorina-apie-vilniaus-miesta

logopedas-namuose

img_20190403_153445 img_20190403_153328 img_20190403_153110 img_20190403_152939

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI!!!

Vaikams, kurie lanko logopedines pratybas šiais moklso metais, būtinas namų darbų sąsiuvinys – pasiekimų knygelė. Joje kas savaitę bus įrašai, ką ir kokiu nuoseklumu mokomės pratybų metu, taip pat pateikiamos rekomendacijos ir užduotys, kurias namuose pakartoti ir(ar) atlikti būtina kartu su vaiku.

Taip pat sekite įrašus: https://www.vilniauszilvitis.lt/paslaugos/logopedas/

Linkiu gražaus ir kokybiško bendravimo!

 

Pedagogai konsultuojami

Kiekvieną dieną

13:00 – 14:00

Tėvai konsultuojami (Atvykstant į konsultaciją informuoti iš anksto)

II-IV

7:30 – 8:00

17:00 – 18:00

Darželio logopedė Eglė Raišuotienė teikia individualias konsultacijas tėvams:

+37060432167

egle.raisuotiene@gmail.com