Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

Himnas

            Mūsų darželis

 

Sigito Gedos žodžiai

Liudmilos Deksnienės muzika

 

Mūs darželis ant kalnelio,

Ant kalnelio balto, žalio,

Tarp medelių, tarp gėlių,

Atsidžiaugt juo negaliu.

 

    Priedainis:

    Tas darželis prie miškelio

    Prie miškelio balto, žalio,

    Tarp medelių, tarp gėlių,

    Atsidžiaugt juo negaliu.

 

Vesk, mamyte, į darželį

Savo mylimą dukrelę,

Kai užaugsiu, ta gatve,

Aš pareisiu pas tave.

 

   Vesk, tėveli, į darželį

   Savo mylimą sūnelį,

   Kai užaugsiu, ta gatve,

   Aš pareisiu pas tave.

 

Mūs darželis pražydėjo,

Pilnas saulės, balto vėjo,

Pilnas krykščiančių vaikų,

Mano mylimų draugų.