Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

Komisijos, tarybos

Vaiko gerovės komisija 

PIRMININKĖ:
Ramunė Gustienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos sekretorė:

Sigita Bronislava Kundrotienė – mokytoja-metodininkė

NARIAI:

Eglė Raišuotienė – logopedė-metodininkė,

Daiva Vaitkevičienė – spec. pedagogas,

Viktorija Svorobivič – spec. pedagogas

Sigita Burvytė – socialinis pedagogas.

 

 

Pedagogų tarybos pirmininkas Inga Bielinienė- direktorė

Pedagogai

Vardas, pavardė Pareigos
 1. Gustienė Ramunė Direktorės pavaduotoja ugdymui
2. Baravykienė Bronė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Bernadišienė Gintarė  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Burvytė Sigita Socialinis pedagogas
5. Deksnienė Liudmila Meninio ugdymo mokytoja
6. Gaučienė Kristina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Juodagalvienė Deimantė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Kačanauskienė Vilija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Kizlaitienė Rita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Kundrotienė Sigita Bronislava Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Manochaitė-Stukienė Jolita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Martinkėnienė Ramunė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Mikalauskienė Inga Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Mikšėnaitė-Umbrasienė Ramutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Pakšienė Rasa Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Radzevičienė Raminta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Raišuotienė Eglė Logopedė
19. Rimkuvienė Dalia Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam lavinimui)
20. Sakalauskienė Rita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Sockienė Laimutė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
22. Stakėnė Daiva Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
23. Svorobovič Viktorija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja-spec.pedagogas
24. Šidiškienė Aušra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25. Šimanska Liliana Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Šmatavičienė Dalia Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27. Tvardauskaitė Vilija  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Vaitkevičienė Daiva Priešmokyklinio ugdymo mokytoja-spec.pedagogas
29. Vyšniauskienė Eglė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
30. Vovčiuk Simona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

METODINĖS  TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė: Ramunė Gustienė – direktorės pavaduotoja ugdymui;
Sekretorė: Daiva Stakėnė – vyresnioji mokytoja;


Nariai
:
Eglė Raišuotienė–  logopedė-metodininkė;
Dalia Rimkuvienė – mokytoja-metodininkė;
Rita Kizlaitienė – mokytoja-metodininkė;
Sigita Bronislava Kundrotienė – mokytoja-metodininkė.