Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

Komisijos, tarybos

Vaiko gerovės komisija 

PIRMININKĖ:
Ramunė Gustienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

NARIAI:

Eglė Raišuotienė – logopedė-metodininkė,

Irena Vyšniauskienė – spec. pedagogas,

Sigita Burvytė – socialinis darbuotojas,

Sigita Kundrotienė – mokytoja-metodininkė,

 

 

 

 

ĮSTAIGOS TARYBA: 

Pirmininkė: Sandra Latvėnienė „Katinėlių“ ir „Žiogelių“ grupių mama
Sekretorė: Rasa Pakšienė vyr.auklėtoja

Nariai:

Ramunė Gustienė auklėtoja-metodininkė
Liliana Šimanska vyr.auklėtoja
Dalia Rimkuvienė vyr.auklėtoja
Aušra Charlinskienė „Svajoklių“ grupės mama
Laima Pašvenskienė „Boružėlių“ grupės mama

 

Pedagogų tarybos pirmininkas Inga Bielinienė- direktorė

Pedagogai

Vardas, pavardė Pareigos
 1. Gustienė Ramunė Direktorės pavaduotoja ugdymui
2. Baravykienė Bronė Mokytoja priešmokyklinio ugdymo
3. Bernadišienė Gintarė Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
4. Burvytė Sigita Socialinis pedagogas
5. Deksnienė Liudmila Meninio ugdymo pedagogė
6. Gaučienė Kristina Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
7. Juodagalvienė Deimantė Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
8. Kačanauskienė Vilija Meninio ugdymo pedagogė
9. Kizlaitienė Rita Mokytoja priešmokyklinio ugdymo
10. Kundrotienė Sigita Bronislava Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
11. Manochaitė-Stukienė Jolita Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
12. Martinkėnienė Ramunė Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
13. Mikalauskienė Inga Mokytoja priešmokyklinio ugdymo
14. Mikšėnaitė-Umbrasienė Ramutė Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
15. Pakšienė Rasa Mokytoja priešmokyklinio ugdymo
16. Petruškevičiūtė Justina Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
17. Radzevičienė Raminta Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
18. Raišuotienė Eglė Logopedė
19. Rimkuvienė Dalia Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam lavinimui)
20. Sakalauskienė Rita Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
21. Sockienė Laimutė Mokytoja priešmokyklinio ugdymo
22. Stakėnė Daiva Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
23. Stamulytė Rugilė Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
24. Svorobovič Viktorija Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
25. Šidiškienė Aušra Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
26. Šimanska Liliana Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
27. Šimelienė Indrė Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
28. Šmatavičienė Dalia Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
29. Vaitkevičienė Daiva Mokytoja ikimokyklinio ugdymo
30. Vyšniauskienė Irena Logopedė-specialusis pedagogas
31. Vovčiuk Simona Mokytoja ikimokyklinio ugdymo

METODINĖS  TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė: Ramunė Gustienė – direktorės pavaduotoja ugdymui;
Sekretorė: Rasa Pakšienė – auklėtoja-metodininkė;


Nariai
:
Eglė Raišuotienė–  logopedė-metodininkė;
Dalia Rimkuvienė – auklėtoja-metodininkė;
Bronė Baravykienė – auklėtoja – metodininkė;
Rita Sakalauskienė – auklėtoja-metodininkė;
Sigita Bronislava Kundrotienė – auklėtoja-metodininkė

Ramutė Mikšėnaitė-Umbrasienė – auklėtoja-metodininkė