Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOS TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė: Sandra Latvėnienė – tėvų atstovas

Sekretorė: Inesa Stankūnienė – bendruomenės narys

Nriai:

Milda Kulyova – tėvų atstovas;
Ieva Iždūnienė – tėvų atstovas;
Ingrida Radzevičė – tėvų atstovas;
Dalia Rimkuvienė – ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokyta (fiziniam lavinimui);
Inga Mikalauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Viktorija Svorobovič – specialusis pedagogas;
Deimantė Juodagalvienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

METODINĖS  TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė: Ramunė Gustienė – direktorės pavaduotoja ugdymui;
Sekretorė: Daiva Stakėnė – vyresnioji mokytoja;


Nariai
:
Eglė Raišuotienė–  logopedė-metodininkė;
Dalia Rimkuvienė – mokytoja-metodininkė;
Rita Kizlaitienė – mokytoja-metodininkė;
Sigita Bronislava Kundrotienė – mokytoja-metodininkė.

 

Vaiko gerovės komisija 

PIRMININKĖ:
Ramunė Gustienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos sekretorė:

Sigita Bronislava Kundrotienė – mokytoja-metodininkė

NARIAI:

Eglė Raišuotienė – logopedė-metodininkė,

Daiva Vaitkevičienė – spec. pedagogas,

Viktorija Svorobivič – spec. pedagogas

Sigita Burvytė – socialinis pedagogas.

 

 

Pedagogų tarybos pirmininkas Inga Bielinienė- direktorė

Pedagogai

Vardas, pavardė Pareigos
 1. Gustienė Ramunė Direktorės pavaduotoja ugdymui
2. Baravykienė Bronė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Bernadišienė Gintarė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Burvytė Sigita Socialinis pedagogas
5. Deksnienė Liudmila Meninio ugdymo mokytoja
6. Gaučienė Kristina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Gudaitė Kristina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Juodagalvienė Deimantė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Kačanauskienė Vilija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Kizlaitienė Rita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Kundrotienė Sigita Bronislava Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Manochaitė-Stukienė Jolita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Martinkėnienė Ramunė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Mikalauskienė Inga Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
15. Mikšėnaitė-Umbrasienė Ramutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Pakšienė Rasa Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Petrikaitė Gabija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Radzevičienė Raminta Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
19. Raišuotienė Eglė Logopedė
20. Rimkuvienė Dalia Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja (fiziniam lavinimui)
21. Sakalauskienė Rita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Sockienė Laimutė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
23. Stakėnė Daiva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Svorobovič Viktorija Spec.pedagogas
25. Šidiškienė Aušra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Šimanska Liliana Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
27. Šmatavičienė Dalia Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Tvardauskaitė Vilija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29. Vaitkevičienė Daiva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja-spec.pedagogas
30. Vyšniauskienė Eglė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
31. Vovčiuk Simona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja