Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

Savitumas

Lopšelio-darželio bendruomenė prisitaikydama prie aplinkos iššūkių, ieškodama, inicijuodama įvairias idėjas ir jas įgyvendindama, siekia užtikrinti kiekvieno vaiko unikalumą ir svarbą čia ir dabar.

 

Lopšelis – darželis ,,Žilvitis” ugdymo procesą organizuoja remiantis įstaigos individualia ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programa ,,Skėtis”, priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Taip pat yra integrauojamos kitos ikimokyklinio ugdymo programos ar jų elementai (Zipis, Opa Pa, Step by step, Riggio Emilio).

 

Lopšelio-darželio teritorijoje yra  įrengti du takai: 13 stotelių Sveikatingumo ir Ekologinis.

Kiekvienos grupės bendruomenė kuria savitą ugdomąją aplinką grupėje ir lauko aikštelėje.

 

Ieškant įvairių ugdymo metodų, būdų ir formų susikūrė pedagogų bendraminčių metodinės komandos. Jų nariai sistemingai ieško naujovių , inicijuoja veiklas, edukacines-pažintines programas, varžybas, viktorinas, parodas, akcijas, projektus,  konkursus, konferencijas .  Įgyvendinant idėjas dalyvauja  visa įstaigos bendruomenė.

 

Šiuo metu įstaigoje yra susikūrusios keturios metodinės komandos:

Sporto ir sveikatos stiprinimo metodinė komanda, kurios pagrindinis siekis – ugdant vaikų fizines galias stiprinti kasdieninio fizinio aktyvumo motyvus, skatinti poreikį judėti, ugdyti sveiką gyvenseną. Šios metodinės komandos iniciatyva įstaiga dalyvauja projektuose ,,Čiuožimas – mūsų laisvalaikis”, ,,Futboliukas”, ,,Olimpinė karta”.

Saugaus eismo metodinė komanda, kurios pagrindinis siekis – įpratinti vaikus saugiai elgtis kieme, gatvėje, transporto priemonės, jausti atsakomybę už savo ir šalia esančio saugumą. Šios metodinės komandos iniciatyva įstaiga glaudžiai bendradarbiauja su kelių policija.

Etnokultūros metodinė komanda, kurios pagrindinis siekis  – ugdyti įstaigos bendruomenės tautinį tapatumą, etnokultūrinį raštingumą. Šios metodinės komandos iniciatyva daugelis renginių tapo darželio tradicijomis: Pasakorių konkursas, Skaitovų konkursas.

Ekologinė metodinė komanda, kurios pagrindinis siekis sudaryti sąlygas ekologinės kultūros ugdymuisi ir per vaikus atkreipti tėvų dėmesį į ekologines problemas. Šios metodinės komandos iniciatyva įstaiga dalyvauja respublikiniuose projektuose ,,Žalieji stebuklai”, ,,Žaliasis virusas” , akcijose ,,Vitaminizuotas”, ,,Kamštelių vajus”