Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

Mokestis už vaiko išlaikymą

Atsiskaitomosios sąskaitos banko rekvizitai:
Bankas: DNB bankas

LT 524010051001958278

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO _SPRENDIMAS 2022-12-21

 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO prasymas-pateisinimo-del-ligos