Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

Mokestis už vaiko išlaikymą

Atsiskaitomosios sąskaitos banko rekvizitai:

Gavėjas BĮ ,, Skaitlis “ Įmonės kodas 300035837

AB Luminor bankas  

Sąskaitos  Nr.  LT884010042400559260 EUR 

Įmokos kodas 31550

 

 

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO _SPRENDIMAS 2022-12-21

 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO prasymas-pateisinimo-del-ligos