Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

Darbuotojai

Pedagogai
2022-2023 m.m.

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Bielinienė Inga Direktorė  II vadybinė
2. Gustienė Ramunė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytoja-metodininkė
3. Baravykienė Bronė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
4. Bernadišienė Gintarė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
5. Burvytė Sigita Socialinis pedagogas Daktaro mokslo laipsnis
6. Deksnienė Liudmila Meninio ugdymo pedagogė Vyresnioji mokytoja
7. Gaučienė Kristina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
8. Juodagalvienė Deimantė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
9. Kačanauskienė Vilija Meninio ugdymo pedagogė Meninio ugdymo pedagogė
10. Kizlaitienė Rita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
11. Kundrotienė Sigita Bronislava Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
12. Manochaitė-Stukienė Jolita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
13. Martinkėnienė Ramunė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
14. Mikalauskienė Inga Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
15. Mikšėnaitė-Umbrasienė Ramutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
16. Pakšienė Rasa Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
17. Radzevičienė Raminta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
18. Raišuotienė Eglė Logopedė Logopedė-metodininkė
19. Rimkuvienė Dalia Neformaliojo ugdymo pedagogė (fiziniam lavinimui) Mokytoja-metodininkė
20. Sakalauskienė Rita  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
21. Sockienė Laimutė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
22. Stakėnė Daiva Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
23. Svorobovič Viktorija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja-specialusis pedagogas Vyresnioji mokytoja
24. Šidiškienė Aušra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
25. Šimanska Liliana Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
26. Šmatavičienė Dalia Meninio ugdymo pedagogė Mokytoja-metodininkė
27. Tvardauskaitė Vilija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
28. Vaitkevičienė Daiva Priešmokyklinio ugdymo mokytoja-specialusis pedagogas Vyresnioji mokytoja
29. Vyšniauskienė Eglė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
30. Vovčiuk Simona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja