Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

Darbuotojai

Pedagogai
2021-2022 m.m.

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Bielinienė Inga Direktorė  II vadybinė
2. Gustienė Ramunė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytoja-metodininkė
3. Baravykienė Bronė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
4. Bernadišienė Gintarė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
5. Burvytė Sigita Socialinis pedagogas Daktaro mokslo laipsnis
6. Deksnienė Liudmila Meninio ugdymo pedagogė Vyresnioji mokytoja
7. Gaučienė Kristina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
8. Juodagalvienė Deimantė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
9. Kačanauskienė Vilija Meninio ugdymo pedagogė Meninio ugdymo pedagogė
10. Kizlaitienė Rita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
11. Kundrotienė Sigita Bronislava Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
12. Manochaitė-Stukienė Jolita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
13. Martinkėnienė Ramunė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
14. Mikalauskienė Inga Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
15. Mikšėnaitė-Umbrasienė Ramutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
16. Pakšienė Rasa Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
17. Radzevičienė Raminta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
18. Raišuotienė Eglė Logopedė Logopedė-metodininkė
19. Rimkuvienė Dalia Neformaliojo ugdymo pedagogė (fiziniam lavinimui) Mokytoja-metodininkė
20. Sakalauskienė Rita  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
21. Sockienė Laimutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
22. Stakėnė Daiva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
23. Svorobovič Viktorija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
24. Šidiškienė Aušra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
25. Šimanska Liliana Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
26. Šimelienė Indrė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
27. Šmatavičienė Dalia Meninio ugdymo pedagogė Mokytoja-metodininkė
28. Vaitkevičienė Daiva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
29. Vyšniauskienė Eglė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
30. Vyšniauskienė Irena Specialusis pedagogas Vyresnioji logopedė
31. Vovčiuk Simona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja