Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

Darbuotojai

Pedagogai
2023-2024 m.m.

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Bielinienė Inga Direktorė  II vadybinė
2. Gustienė Ramunė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytoja-metodininkė
3. Baravykienė Bronė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
4. Bernadišienė Gintarė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
5. Burvytė Sigita Socialinis pedagogas Daktaro mokslo laipsnis
6. Deksnienė Liudmila Meninio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
7. Gaučienė Kristina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
8. Gudaitė Kristina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
9. Juodagalvienė Deimantė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
10. Kačanauskienė Vilija Meninio ugdymo mokytoja Meninio ugdymo mokytoja
11. Kizlaitienė Rita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
12. Kundrotienė Sigita Bronislava Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
13. Manochaitė-Stukienė Jolita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
14. Martinkėnienė Ramunė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
15. Mikalauskienė Inga Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
16. Mikšėnaitė-Umbrasienė Ramutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
17. Pakšienė Rasa Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
18 Petrikaitė Gabija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
19. Radzevičienė Raminta Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
20. Raišuotienė Eglė Logopedė Logopedė-metodininkė
21. Rimkuvienė Dalia Neformaliojo ugdymo pedagogė (fiziniam lavinimui) Mokytoja-metodininkė
22. Sakalauskienė Rita  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
23. Sockienė Laimutė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
24. Stakėnė Daiva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
25. Šidiškienė Aušra Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
26. Šimanska Liliana Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
27. Šmatavičienė Dalia Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja-metodininkė
28. Tvardauskaitė Vilija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
29. Vaitkevičienė Daiva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja-specialusis pedagogas Vyresnioji mokytoja
30. Vyšniauskienė Eglė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
31. Vovčiuk Simona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja