Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

Darželio istorija

Darželio įsteigimo data – 1977 m. spalio 28 d. Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 114 įsteigtas Vilniaus darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 478. 1997 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus miesto Tarybos sprendimu Nr. 76 darželiui suteiktas pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis “Žilvitis”. Darželio Nr. 114 veiklos pradžia 1978 m. kovo mėn. 10 d.

 

Nuo 1978 metų iki1982 metų įstaigai vadovavo.Regina Stalnionienė

Nuo 1982 metų iki.1988. metų.. įstaigai vadovavo.Ada Kilienė

Nuo 1988 metų iki.2011 metų įstaigai vadovavo Zita Lapėnienė

Nuo 2011 metų įstaigai vadovauja direktorė Inga Bielinienė

 

Sumažėjus vaikų skaičiui, keitėsi grupių komplektacija. Įstaigoje buvo įkurta sporto salė ir valgykla. Tai padėjo praplėsti vaikų ugdymosi erdves. Keičiantis vaikų poreikiui lankyti ikimokyklines  įstaigas 2011 metais atidaryta nauja grupė, o 2013 metais atidarytos dar dvi grupės. Taip siekiama užtikrinti galimybę vaikams lankyti ikimokyklinę įstaigą.