Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281 (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)

NUORODA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. V-913 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo nr. V-313 „dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“

NUORODA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. 1-1199 “Dėl maitinimo organizavimo vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo”maitinimo-organizavimo-tvarkos-aprasas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės 2021-12-02 įsakymu Nr. 30-3064/21 patvirtinta nauja Vilniaus miesto duomenų politika.

NUORODA

VIDAUS TEISĖS AKTAI

Darbo tvarkos taisyklės

darbuotoju-asmens-duomenu-saugojimo-politika

vaiku-asmens-duomenu-tvarkymo-taisykles

bendruomenes-nariu-etikos-kodeksas

mokytoju-etikos-kodeksas

privatumo-politika

vaiko-lankymo-nelankymo-tvarkos-aprasas