Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281 (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija) NUORODA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. V-913 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo nr. V-313 „dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ NUORODA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimas Nr. 1-305 “Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. 1-1436 “Dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo”

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. 1-1199 “Dėl maitinimo organizavimo vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo”maitinimo-organizavimo-tvarkos-aprasas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės 2021-12-02 įsakymu Nr. 30-3064/21 patvirtinta nauja Vilniaus miesto duomenų politika. NUORODA

VIDAUS TEISĖS AKTAI

Darbo tvarkos taisyklės

darbuotoju-asmens-duomenu-saugojimo-politika

vaiku-asmens-duomenu-tvarkymo-taisykles

bendruomenes-nariu-etikos-kodeksas

mokytoju-etikos-kodeksas

privatumo-politika

vaiko-lankymo-nelankymo-tvarkos-aprasas