Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190022823, Adresas: Viršuliškių g. 9, LT-05107, Vilnius, Tel.: 241 67 14, El.paštas rastine@zilvitis.vilnius.lm.lt

SPORTUOJANTYS KOLIDORIAI

Daug džiaugsmingų akimirkų, vikrumo, judrumo, ištvermingumo vaikai dovanojo Lietuvai dalyvaudami Vilniaus lopšelio-darželio ,,žilvitis” sporto ir sveikatos saugojimo metodinės komandos organizuotoje veikloje ,,Sportuojantys koridoriai”

pixiz-15-02-2023-11-29-39